نحوه پرداخت اینترنتی

شما با در دستا تداشتن اطلاعات کارت بانک خود براحتی می توانید از فروشگاه ما خرید نمائید :

۱- شماره کارت : همان شماره ۱۶ رقمی که روی کارت چاپ یا حک شده است

۲- رمز دوم کارت : این رمز براحتی از دستگاه های خودپرداز بانک صادر کننده کارت قابل دریافت است

۳- کد CVV2 : همان شماره سه یا چهار رقمی است که روی کارت چاپ یا حک شده است

۴- تاریخ انقضا : تاریخ انقضا روی کارت چاپ یا حک شده است


دقت نمائید آدرس اینترنتی صفحه پرداخت که باز می شود با کد ۰۰۰۰۰ شروع شده باشد